TRAIL

Trať

Dĺžka trate minimálne 7 km s prevýšením 450 m (lesné chodníky, lúky, potok, minimum asfaltu, strmé zbehy).

Vek pretekárov

 •  15+ (od 15 rokov)

Ceny

Vyhodnocujeme prvých troch najlepších pretekárov/pretekárky vo všetkých kategóriách.

 

MAPA TRATE

Cena vstupenky

Cena vstupenky sa s približujúcim štartom mení takto:

 • 16€ do 15.06.2024
 • na mieste 25 € ( len v prípade voľnej kapacity )

ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ?

 • Medailu
 • Kotlíkový guľáš
 • Štartovné číslo
 • Merací čip
 • Občerstvenie na trati a v cieli (ovociea nápoj)
 • Meno na štartovnom čísle ( pri včasnej úhrade štartovného )
 • Úschovňu batožiny
 • Zdravotnú službu
 • Studenú sprchu

Kategórie pretekárov (4 kategórie/ 1 trať)

Ročník Kategórie Vek
2009 – 1985 M39/Ž39 15 – 39 rokov
1984 a starší M40+/Ž40+ 40 rokov a viac

Bonus

Najlepší mužský a ženský čas zo všetkých kategórii od 15 rokov nameraný na vrchole veže dostane 100 EUR.

Upozornenie

Pretekov sa môže zúčastniť iba ten, kto odovzdá pri prezentácii podpísaný REVERS !

Registrácia pretekára

Online registráciu pretekára zabezpečuje casomierapt.com

Online prihlasovanie bude ukončené dňa 15.06.2024 o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu pretekárov. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Po prijatí platby dostane účastník na poskytnutú emailovú adresu potvrdenie o registrácii, ktoré si musí vytlačiť a pri prezentácii v deň pretekov odovzdať. Registrácia pretekára sa stáva platnou až po zaplatení štartovného poplatku a jeho pripísaní na účet organizátora.

Platba

 • prevodom na účet
 • banka : ČSOB a.s.
 • IBAN: SK 96 7500 0000 0040 2842 6845
 • názov účtu : Mestský športový klub – Jašterice Brezno

Platbu odporúčame vykonať aspoň 3 dni pred ukončením zvýhodnenej ceny za skoršiu registráciu z dôvodu prechodu z banky do banky.

Pri platbe prosím zadajte priezvisko pretekára a kategóriu do poznámky.